Praktische informatie

Contactgegevens

Zakenkantoor Van Daele & Co
Kortrijkstraat 81 – 8700 Tielt
Telefoon: 051/42.40.20
Fax: 051/40.57.99
E-mail:  info@vandaele-co.be
FSMA: 011340 A
RPR: 0414 202 569

Openingsuren

Maandag 8u30 tot 12u30 van 13u00 tot 16u30
Dinsdag 8u30 tot 12u30 van 13u00 tot 16u30
Woensdag 8u30 tot 12u30 van 13u00 tot 16u30
Donderdag 8u30 tot 12u30 van 13u00 tot 16u30
Vrijdag 8u30 tot 12u30 op afspraak
Zaterdag
Buiten de kantooruren is steeds afspraak mogelijk

Maak uw afspraak bel 051/42.40.20 of kom langs tijdens onze openingsuren.

Ons kantoor is ingeschreven als Onafhankelijk verzekeringsmakelaar in het register van de verzekeringstussenpersonen onder nummer 011340 A, bijgehouden door de FSMA, te 1000 Brussel, Congresstraat 12-14 en is terug te vinden op http://www.fsma.be.

Ons kantoor is eveneens ingeschreven in het register van de bemiddelaars inzake Consumentenkredieten en inzake Hypothecaire kredieten als kredietmakelaar en in het register van de tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten bankagent.

Bankagentschap voor Fintro bank

Voor al uw vragen en problemen kan u in eerste instantie terecht bij ons kantoor. We zijn steeds bereikbaar via telefoon, e-mail of fax.
U kan steeds bij ons kantoor terecht voor uw vragen en problemen.

Mocht u een klacht over onze dienstverlening hebben die wij niet in onderling overleg kunnen oplossen kan u steeds terecht bij:

Gegevens van de bemiddelingsdienst en Ombudsman:

Ombudsman in Financiële Geschillen:

Koning Albert II-laan 8 bus 2
1000 Brussel
Tel. 02 545 77 70
Fax 02 545 77 79
E-mail: ombudsman@ombudsfin.be
Website: www.ombudsfin.be

Ombudsman van de Verzekeringen:

De Meeûssquare 35
1000 Brussel
Tel. 02 547 58 71
Fax 02 547 59 75
E-mail: info@ombudsman.as
Website: www.ombudsman.as

Toezichthoudende autoriteit inzake kredietbemiddeling:

FOD Economie, Algemene Directie Economische Inspectie
Koning Albert II-laan 16, 1000 Brussel
Telefoon : 02/277.54.84
https://meldpunt.belgie.be

Contacteer ons gerust, ook als u momenteel geen concrete vragen hebt. Wij ontmoeten u graag voor een informeel, vrijblijvend onderhoud.